Sprawy uczniów załatwiane są w sekretariacie szkoły podczas przerw:

  • 11.20-11.30
  • 12.15-12.35
  • 13.20-13.35