Sprawy uczniów załatwiane są w sekretariacie szkoły podczas przerw:

  • 11.15-11.25
  • 12.10-12.25
  • 13.10-13.25