Spółdzielnia uczniowska

SPÓŁDZIELNIA UCZNIOWSKA

W listopadzie 2012 r. w naszej szkole rozpoczęła swoją działalność Spółdzielnia Uczniowska "Trójeczka". 
Działa ona na podstawie opracowanego przez p. Kazimierę Byrską i przyjętego przez członków Statutu.
Spółdzielnia posiada Zarząd i Radę Nadzorczą. Obecnie liczy 20 członków. Główna działalność SU to prowadzenie sklepiku szkolnego,
w którym uczniowie mogą zakupić pieczywo (kanapki, drożdżówki, rogale, obwarzanki), napoje, dozwolone przepisami słodycze oraz niezbędne przybory szkolne. Zaopatrzenie sklepiku u stałych dostawców i niewielka marża na produkty sprawia, że uczniowie mogą 
kupować swoje ulubione przekąski w bardzo korzystnych cenach. Wygodnie, szybko i tanio – takie zasady stosują spółdzielcy w działaniu.
Klientów więc nie brakuje i podczas wyznaczonych przerw przed sklepikiem ustawia się kolejka potrzebujących. Ale żeby kupować mógł ktoś, ktoś inny musi pracować, poświęcając przerwy między lekcjami. Obecnie dyżury w sklepiku pełnią uczennice gimnazjum: Diana Śledź,
Maja Kubik, Victoria Urbańczyk i Natalia Goryl. Ekspedientki są obowiązkowe, skrupulatne i uprzejme. Wzorowo wywiązuję się ze swoich obowiązków. Praca w SU ma korzystny wpływ na rozwój naszych uczniów. Przygotowuje do samodzielnego życia, uczy zaradności, uczciwości i zasad współpracy. Są to umiejętności bardzo cenione na obecnym rynku pracy.
Działalność finansowa Spółdzielni jest na bieżąco dokumentowana  zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Z wypracowanego zysku za lata 2013, 2014, 2015, 2016 Spółdzielnia Uczniowska przekazała na potrzeby szkoły na zakup pomocy dydaktycznych kwotę 5 449,99 zł.
Zapraszamy w nasze szeregi wszystkich chętnych uczniów, chcących zostać młodymi spółdzielcami. Składka członkowska wynosi 2 zł (jednorazowa wpłata). 
 
opiekun Spółdzielni Uczniowskiej 
Kazimiera Byrska

ZARZĄD 

PRZEWODNICZĄCY:  WOŹNIAK MAJA

SEKRETARZ:  SZCZYPKA OLIWIA

SKARBNIK:   WYSOCKA KATARZYNA

 

RADA NADZORCZA

PRZEWODNICZĄCA:   FABIA GABRIELA

Z-CA PRZEWODN.:   NIKIEL MARTYNA

 

KOMISJA REWIZYJNA: 

GĄSIOREK EMILIA

FABIA KAROL

 

UCZENNICE SPRZEDAJĄCE

GORYL NATALIA

URBAŃCZYK  VICTORIA

ŚLEDŹ DIANA

KUBIK MAJA

 

OPIEKUN SU

MGR KAZIMIERA BYRSKA

 

ZACHĘCAMY UCZNIÓW DO WSTĘPOWANIA W SZEREGI  SPÓŁDZIELNI  UCZNIOWSKIEJ.

Idź do góry