Informacja

W czasie wakacji sekretariat czynny
w godzinach

Pon.- Czw.-  7.30 – 14.00

                                                                         Piątek     –  7.30 – 13.30

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

W środę 19.06. o godz. 9:00 zebraliśmy się w sali gimnastycznej, aby pożegnać miniony rok szkolny. Podczas uroczystości obecni byli wszyscy uczniowie i nauczyciele, dyrekcja, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Żaneta Górecka, wiceprzewodnicząca Pani Marzena Pustelnik. Gościliśmy również Panią Urszulę Włodarczyk -wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Kętach oraz Pana Mateusza Hałata -dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Kęty.

Po odśpiewaniu hymnu nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru i ślubowanie.

Pani dyrektor Lidia Danek podczas swojego przemówienia przedstawiła nam wyniki egzaminów gimnazjalnego oraz ósmoklasisty oraz przypomniała sukcesy naszych uczniów, którzy reprezentowali szkołę w wielu konkursach m.in. z języka angielskiego, chemii, poetyckiego, historycznego i w kilku dyscyplinach sportowych.

Tytuł Naukowca Roku otrzymali Maja Kubik z klasy III b oraz Bartosz Górecki z klasy VIII a, tytuł Społecznika Roku otrzymały Julia Fąferko z klasy VIII b oraz Magdalena Cisińska z klasy III a, a Sportowcem Roku został Tymoteusz Góralczyk z klasy VI.

Po raz ostatni uczniowie klasy ósmej i III gimnazjum przygotowali pełen humoru program artystyczny, obrazujący zmagania  uczniów z rzeczywistością szkolną, będący refleksją nad mijającym czasem i zmianami, które stanowią integralną część naszego życia. Młodzi aktorzy pożegnali nas słowami piosenki :

 Nie płacz szkoło, bo tu miejsca brak, na uczniowskie łzy

Życie nas do przodu pędem pcha, pora dalej iść

Czas zostawić to, co było tu, co zdarzyło się

Choć tak wiele pozostało w nas, trzeba rozstać się…

 

 Uczniowie klasy VII przygotowali krótkie pożegnanie oraz miłe niespodzianki dla swoich starszych koleżanek i kolegów.

Pani dyrektor pożegnała absolwentów, życząc dalszych sukcesów.

Nasi absolwenci oraz uczniowie pozostałych klas, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w nauce, otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe.

Życzymy wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły i naszym sympatykom radosnych, bezpiecznych i wymarzonych wakacji!

Tak szybko minął rok 2018/2019

„Szkoła jest dla nas powodem do dumy,

                   mamy dla niej serca, nie tylko rozumy.”

We wtorkowy wieczór 18 czerwca 2019 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętach miało miejsce coroczne spotkanie rodziców uczniów wyróżniających się w nauce i sponsorów naszej szkoły z dyrekcją , gronem pedagogicznym podsumowujące rok szkolny. Swoją obecnością zaszczycili nas Sekretarz Gminy Kęty pani Ewelina Jura- Bączek, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej pani Urszula Włodarczyk i radny Dzielnicy Kęty Podlesie pan Łukasz Plewniak. Pani dyrektor Lidia Danek przedstawiła wyniki egzaminów gimnazjalnych, egzaminów ósmoklasistów. Wyczytała uczniów wyróżniających się i omówiła indywidualne sukcesy naszych wychowanków. Po przemówieniu uczniowie zaprezentowali krótki program poetycko –  muzyczny świadczący o ich artystycznych talentach, dowodząc, że dla szkoły mają serce i mogą w niej rozwijać swoje zainteresowania. Młodzi artyści śpiewali piosenki, przedstawili balladę „ Pani Twardowska”, wiersze Jana Brzechwy „ Ciaptak” i           „ Kaczka Dziwaczka”, absolwenci recytowali wiersze Wisławy Szymborskiej,  a tancerze wykonali pięknego walca wiedeńskiego, jiva oraz cza – czę, nawet przedszkolaki zaprezentowały układ taneczny do polskich melodii popularnych. Taniec, aktorstwo wymaga serca, a bardzo dobre wyniki w nauce rozumu, uczniowie naszej szkoły połączyli rozum i serce , więc zasłużyli na wyróżnienia, a ich rodzice na gratulacje. Zatem  rodzice z dumą odbierali od wychowawców listy gratulacyjne , a sponsorzy podziękowania za troskę o potrzeby naszej szkoły. Wieczór przebiegał w miłej atmosferze, nie obyło się bez wzruszeń, ponieważ  rodzice naszych absolwentów spotkali się z nami po raz ostatni.

Konkurs fizyczny

W dniu 4.06 drużyna z klasy 8b w składzie Kacper Baganc, Piotr Kolber i Mikołaj Nikiel uczestniczyła w Gminnym Konkursie Fizycznym  organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bulowicach. Konkurs ten składa się z dwóch etapów, najpierw uczniowie demonstrowali swoje doświadczenia, a następnie pisali test sprawdzający wiedzę oraz wykorzystanie jej w zadaniach.
W konkursie wyłoniono najlepszych fizyków w Gminie Kęty, z naszej szkoły Piotr Kolber uplasował się na trzeciej pozycji.
Uczestnikom dziękujemy i życzymy, aby dostali się do wymarzonej szkoły.

Powodzenia.

Zakończenie roku szkolnego 2018/ 2019

 Uroczyste zakończenie  roku  szkolnego  – 19.06.2019 ( środa)  o godzinie  9.00  w nowej  sali gimnastycznej.

Planowane zakończenie dla klas 1-2  około 11 godziny

dla pozostałych klas około 11.30.

Obiadów  w tym dniu nie ma, świetlica czynna.

 

Dzień Sportu Dniem Dziecka

W dniu 31 maja 2019 roku w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Kętach został zorganizowany Dzień Sportu połączony z obchodami Dnia Dziecka. Wszystkie klasy, wraz z wychowawcami, w trzech turach spotkali się na sali gimnastycznej aby wspólnie obchodzić ten dzień. Klasy rywalizowały między sobą w różnych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych zdobywają na poszczególnych stanowiskach punkty. Najpierw każda klasa zaprezentowała swoją drużynę  oraz „dopingowy okrzyk”. Następnie wszyscy uczestnicy wzięli udział we wspólnej rozgrzewce, która została przeprowadzona w rytmie muzyki. Dzieci z drużyny, wspólnymi siłami musiały zaliczyć dziesięć zadań, które wymagały przede wszystkim współpracy, kreatywności, logicznego myślenia oraz pozytywnego nastawienia. Transparenty oraz głośny doping wspierały rywalizację poszczególnych drużyn.

W tym dniu, dzięki aktywności rodziców, nie zabrakło dla dzieci i młodzieży smakołyków
w postaci słodyczy, lodów i „kultowej” – cukrowej waty. Dzieci otrzymały również wodę i soczki do picia. Najmłodsze dzieci miały malowane twarze, często w różne fantastyczne wzory.

Nauczyciele wychowania fizycznego; pani Barbara Sikora oraz pani Anna Sordyl przygotowały scenariusz i przeprowadziły międzyklasową rywalizację. Klasę reprezentuje drużyna składająca się z 10 uczniów (5 dziewcząt + 5 chłopców). Wzięły w niej udział klasy (grupy): 1-2 SP, 4-5 SP, 6-8 SP oraz klasy III gimnazjum, które były odpowiedzialne za przeprowadzenie konkurencji. Całość nadzorowali nauczyciele wychowania fizycznego, Dzieci i młodzież startowały
w różnych konkurencjach zdobywając na każdej stacji punkty składające się na wynik całej klasy. Na poszczególnych stacjach, zgodnie z regulaminem, można było zdobyć określoną ilość punktów. Ocenie podlega szybkość, zwinność, dokładność i celność. 

1.Konkurencja pierwsza: “KRĘGLE”

Na ziemi ustawionych było się w określony sposób 10 plastikowych butelek po napojach wypełnionych wodą lub kręgli. Każdy zawodnik trzykrotnie toczył w kierunku kręgli piłkę siatkową starając się przewrócić jak największą ilość kręgli. Odległość od linii rzutów wynosiła ok. 4 m. Za każdy przewrócony kręgiel zawodnik otrzymywał 1 pkt. (max. 30 pkt.)

2.Konkurencja druga: ”Bilard”

Na ziemi były trzy współśrodkowe koła, mniejsze o średnicy 1 m, większe o średnicy 1,5m a największe o średnicy 2 m. Każdy uczestnik rzucał lub toczył trzy piłeczki tenisowe tak, aby zatrzymały się jak najbliżej środka „figury”. Odległość środka koła od miejsca toczenia powinna wynosić ok. 4 m. Im bliżej środka zatrzymała się piłka, tym więcej punktów zawodnik otrzymywał, odpowiednio (3, 2, 1 pkt. max 9 pkt).

 

3.Konkurencja :” Odbijanie piłeczki ping-pongowej”
Każde dziecko odbijało piłeczkę minimum 20 razy (dzieci młodsze 10 razy), za co otrzymywało 2pkt. Mniejsza ilość odbić była nagradzana 1pkt (do 10 odbić starsi i do 5 odbić dla młodszych).

4.Konkurencja :” Kręcenie kółkiem Hula-Hop”

Wybranych dziesięcioro uczniów z każdej klasy otrzymało koła Hula-Hop i kręciło nim na biodrach. Zawodnik, który kręcił dłużej niż 1 minutę otrzymywał 3 pkt. A uczeń kręcący poniżej 1 minuty – 1 pkt. Przysługiwały dwie próby.

5.Konkurencja : “Strzał piłką do bramki “
Na ziemi w odległości 4 m ustawiono bramkę, każdy zawodnik miał do wykonania po trzy strzały uderzając piłkę do unihoka, kijkiem do bramki. Za każdy trafiony strzał – 3 pkt.

6.Konkurencja: “Skoki obunóż z miejsca”
Na podłożu narysowana była linia startu i kolejno co 30 cm, trzy linie, których pokonanie skokiem dawało odpowiednio 1, 2, 3 pkt. Uczeń mógł wykonać 2 próby.

7.Konkurencja : ”Przeskoki przez skakankę “
Każdy zawodnik skakał obunóż przez skakankę co najmniej 10 razy, za co otrzymywał 2pkt. mniejsza liczba skoków (powyżej 5) pozwalała otrzymać 1 pkt.

8.Konkurencja : “ Marsz z piłeczką na podkładce”
Każdy zawodnik otrzymał podkładkę, na której umieszczona była piłeczka tenisowa. Miał za zadanie przejść do mety i z powrotem (10 m) tak aby piłka nie spadła. Ilość zdobytych punktów – 10 pkt. Za każdy upadek piłki odejmowany był 1 punkt.

9.Konkurencja na czas: “Przysiady w 30 sekund”
Każdy zawodnik w czasie 30s wykonywał jak największą ilość przysiadów, każdy przysiad dawał 1 pkt.

10. Konkurencja: „Test wiedzy” związany z dyscyplinami sportowymi dostosowany dla każdej grypy wiekowej (drużyna reprezentująca klasę to 1 dziewczynka + 1 chłopak).

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w konkurencjach sprawnościowych mieli za zadanie czynnie dopingować swoje drużyny. Każda klasa przygotowała hasło dopingujące oraz transparent. Za to również były przyznawane punkty. Maksymalnie za transparent i hasło można było zdobyć 10 pkt.
Po podliczeniu wyników wyłoniono najlepsze klasy w każdej grupie. Triumfatorzy otrzymali dyplomy. Generalna punktacja zawierała wyniki z prób sprawnościowych, testu wiedzy i wyniku za dopingowanie. Wszyscy uczestnicy otrzymają słodkie upominki.

Następująco przedstawiały się wyniki uzyskane przez poszczególne grupy wiekowe.

W klasach 1-2 szkoły podstawowej;                      W klasach 4-5 szkoły podstawowej;

I miejsce klasa 2 b                                                          I miejsce klasa 4a

II miejsce klasa 2a                                                            II miejsce klasa 5a

III miejsce klasa 1 b                                                        III miejsce klasa 5 b

 W klasach 6-8 szkoły podstawowej;

I miejsce klasa 7a

II miejsce klasa8a

III miejsce klasa 6a

Wszystkim gratulujemy uzyskanych wyników. Dzieci otrzymały nagrody w postaci słodyczy.

                                                                                                                                              Barbara Sikora

                                                                                                                             

                                                                                             

Przedstawienie bezpieczeństwo

21 maja w naszym przedszkolu odbyło się przestawienie na temat bezpieczeństwa
w wykonaniu grupy 0-1. Dzieci z najstarszej grupy zaprezentowały najważniejsze zasady bezpieczeństwa poprzez bohaterów znanych bajek. Pojawił się Czerwony Kapturek, który tym razem posłuchał rad mamy i nie powiedział wilkowi, gdzie miesza jego babcia. Dzieci zaśpiewały  piosenki: Tadek Niekradek „Puk, Puk” –  o nieotwieraniu obcym drzwi i „Kodeks” – o bezpiecznym zachowaniu podczas drogi do i z przedszkola. Występ starszaków bardzo się podobał dzieciom z innych grup. Mali aktorzy otrzymali gromkie brawa. Była to dla wszystkich niezwykła lekcja o bezpieczeństwie.

Ewa Sławińska

Szkocja zdobyta

29 maja 2019r. w Zespole Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika nr 10 w Kętach odbył się konkurs wiedzy o Szkocji w języku angielskim. Nasze uczennice  z klasy III Gimnazjum – Maja Kubik oraz Kinga Foryś zdobyły zaszczytne I miejsce. Rywalizowały ze szkołami z Nowej Wsi, Malca i Bulowic. Zaprezentowały bardzo ciekawy show na wzór teleturnieju pt.: Kto chce zostać milionerem. Przedstawiły mnóstwo faktów i ciekawostek o Szkocji – słynni władcy, znane miejsca czy zasłużone dla Szkocji osoby. Max Hankus okazał się bardzo pomocny przy oprawie muzycznej. Uczestnicy poszerzyli swą wiedzę na temat szkockiej tradycji, dań narodowych, strojów, a także dowcipów i powiedzeń Szkotów. Serdeczne gratulacje.

Dagmara Błasiak

Dzień Dziecka i Sportu

Scenariusz Dzień Sportu i Dzień Dziecka 2019

Plakat-  Dzień  Sportu  i  Dzień Dziecka-2019

Uczniowie z ZSP nr 3 uczestniczą w Trójboju Lekkoatletycznym

W dniu 21 maja 2019 r. na boisku przy Szkole Podstawowej  nr 2 w Kętach odbyły się  Mistrzostwa Gminy Kęty w Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Z zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 3 w Kętach w zawodach uczestniczyły dwie drużyny: dziewcząt i chłopców.  Z naszej gminy przystąpiły do rywalizacji cztery szkoły. Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2 wystawiła do współzawodnictwa większą ilość drużyn.  W zawodach brali udział uczniowie z roczników 2007-2008 i młodsi. Zawodnicy uczestniczyli w trzech konkurencjach: bieg na 60m, skok w dal i rzut piłeczką palantową. Drużyny liczyły po 6 zawodników ale na wynik składała się suma 4 najlepszych wyników uzyskanych przez jej członków. Po zaciętej rywalizacji wyłoniono kolejność drużyn, która przedstawia się następująco:

W Trójboju Lekkoatletycznym dziewcząt:

I miejsce zajęła drużyna SP nr 2 Kętach i zdobyła  awans do zawodów powiatowych,

II miejsce zajęła drużyna SP nr 1  Kętach,

III miejsce zajęła drużyna ZSP nr 3 w Kętach,

W składzie: Saczyk Zofia, Szczepańczyk Natalia, Makowska Klaudia, Buda Roksana, Bies Maria i Sosna Emilia. Dziewczęta otrzymały medale, które ufundowała Gmina.Dziewczęta rywalizowały w dodatkowej konkurencji był to bieg sztafetowy a dla zwycięzców był ufundowany Puchar przez MKS Tempo Kęty. W tej konkurencji nasze uczennice również zajęły III miejsce.

W Trójboju Lekkoatletycznym chłopców do rywalizacji przystąpiła  osiem drużyn. Nasza drużyna w składzie: Sadlik Kamil, Piekiełko Aleksander, Piekiełko Błażej, Biegun Oskar, Bogacz Ryszard, Juras Krzysztof i Foryś Jakub zajęła ósme miejsce. Uczniowie również uczestniczyli w konkurencji biegów sztafetowych i tam zajęli IV miejsce. Gratulujemy wszystkim uczestnikom uzyskanych wyników.

 

                                                                                                          Barbara Sikora

Idź do góry